חודש: אוגוסט 2019

יצחק מאיר: סופר עז-מבע, בעל רגישות יוצאת דופן, מכמירת לב, למילה הכתובה ושלל מכמניה

הן ברומן "אישה אחת", הן ברומן "אל חוף מבטחים", פרי עטו של יצחק מאיר, מזדהרת אישיותו הספרותית רבת התוכן ועזת המבע של סופר זה.

קולו של מאיר הינו קול שונה – הן בגווניו, הן בנחרצותו – מקולות אחרים בסיפורת העברית בת-ימינו, מתוקף היותו קול השוזר בתוכו הן את האוטוביוגרפי, הן את האוניברסלי – ובכך חשיבותו וגדולתו כיוצר.

יצירותיו הרגישות הינן מכמירות לב מעצם נושאיהן-מושאיהן וניכר כי מאיר "לוקח אותן" בדרכו הוא – אם תרצו, מובילן – אל המקום אליו הוא רוצה שקוראיו יגיעו, ודרך כך יבינו בצורה המדויקת ביותר, הצלולה, השלמה והמוחשית ביותר – את מהותן, ובאמצעות דרך זו, את סיפור חייו של מאיר עצמו וללא כל הגזמה – את סיפורו של העם היהודי ככלל במאה ה-20 – על שלל ייסוריו הקיומיים ובפרט השואה – דיוק מהותה עד לפרטים הקטנים, כינונה והשלכותיה עד עצם היום הזה.