חודש: ינואר 2022

"להניע נוער" מאת יניב ויצמן: חשוב, מעורר השראה, בעל יסודות אקטיביסטיים מחוללים

יניב ויצמן מתגלה כאדם יוצא דופן, מעורר השראה מאין כמוהו, בספרו "להניע נוער" אשר ראה אור בשנת 2021.

הספר החשוב הזה נוגע בשפתם של בני הנוער של הדור הזה ועוסק, בין היתר, בקשר שבינם לבין הדורות האחרים, המבוגרים יותר, הבאים איתם בתקשורת.

הספר, לדידי, מסמל העצמה והוא מתווך היטב בין הדורות – ובין הפערים שבינם.

הן מושאיו של ויצמן, הן סגנון כתיבתו, ראויים להערכה במקומותינו ועבורי הוא מהווה מודל לאקטיביזם המתווה דרך להשגת מטרות – לכל אדם, בכל דור ובכל גיל.

"שדים – כרך א': סיפור המסגרת" מאת שמחה חבושה: עושר רגשי, מנטלי, מאגי, המעמת את "העולם הזה" עם "העולם הבא" באופן וירטואוזי

שמחה חבושה היממה אותי – ממש כך – בספרה החדש "שדים – כרך א': סיפור המסגרת" שראה אור בימים אלו.

הספר, לדידי, מעמת את האדם באשר הוא, החי ב"עולם הזה" – עם קיומו הוודאי של "העולם הבא" – על כל מה שעובדה מחוללת זו מכילה – באופן וירטואוזי.

הוא עוסק, בין היתר, במודע ובתת-מודע – ובהקשר הקיומי שבין שני העולמות.

ישנו עושר רגשי, מנטלי ומאגי הן בנושאי כתיבתה של חבושה, הן בסגנונה, והיא שואלת שאלות ומעלה סוגיות הראויות לבחינה מדוקדקת – לא רק במילייה הספרותי-תרבותי, כי אם גם במילייה האקדמי החוקר את הנושאים הללו, אשר בהם היא עוסקת בידע כה רב, פורץ דרך.