חודש: פברואר 2020

"מר ואלכה" מאת גדעון הרן: אור גדול בספרות העברית בת-ימינו

רבות דובר אודות יכולותיו הספרותיות של גדעון הרן, כפי שאלו באו לידי ביטוי בספריו הקודמים.

גם ב"מר ואלכה", ספרו אשר ראה אור לאחרונה, מוכיח הרן את כישוריו ואת מקוריותו.

"מר ואלכה" נוגע בקורא לעומקיו והוא משעשע מאוד ובה בעת, מעורר מחשבה רבה אודות החיים – על יופיים ועל מגבלותיהם – ומשהו בתוכנו רלבנטי מאין כמוהו לחיינו אנו ומאיר – באור גדול, ובדרכו הייחודית – את המקום הזה, בעת הנוכחית.

"תתפשטי" מאת דנה גולד לוין: ארוטיקה ביוגרפית נועזת, כמו-אקזיסטנציאליסטית, בת המאה ה-21

ב"תתפשטי", הרומן שכתבה דנה גולד לוין אשר ראה אור לאחרונה בהוצאת "אוריון", מתגלה גולד לוין כסופרת מעמיקה אשר – בדרכה – מגדירה מחדש את ספרות הארוטיקה ונותנת לה פן "אחר": כמו-אקזיסטנציאליסטי, הרלבנטי למאה זו.

הכנות, הישירות והביוגרפיות אשר בספר זה מוסיפות נדבך יוצא דופן ורב-רגש הן לנושא ספר ייחודי זה, הן לסגנון כתיבתה הקולח, המדויק, של הסופרת.

"שירים ופזמונות" מאת עמנואל הרוסי ו"מחברות עמנואל הרוסי" מאת עמנואל נובוגרבלסקי: חכם, רגיש, בעל משמעות פואטית היסטורית מכוננת

אין ספק כי לאה צבעוני, עורכת מן המעלה הראשונה ובעלת ההוצאה לאור "צבעונים", ראויה להערכה ולציון לשבח על הפרויקט יוצא הדופן של הוצאתם לאור של שני ספריו של עמנואל הרוסי, "שירים ופזמונות" ו"מחברות עמנואל הרוסי".

שני הספרים הללו הינם חכמים, רגישים ובעלי משמעות פואטית היסטורית מכוננת – לא פחות – ומגדירים מחד, את יכולותיו הליריות של משורר זה, ומאידך, את היותו מן החשובים שבמשוררים העבריים אי-פעם.

"שירי אהבה" מאת דויד לידר: יופי עז-מבע בעל מרכיבים ניאו-רומנטיים רוויי ניואנסים

כתיבתו של דויד לידר, כפי שזו באה לידי ביטוי בספר השירה שלו "שירי אהבה" אשר ראה אור לאחרונה, כמו נשענת על בלדה גדולה (מלשון "אמא גדולה"), מורכבת ורבת-ניואנסים, הטומנת בחובה אורות גדולים – הן אישיים, הן אוניברסליים.

שיריו עזי-מבע ויש בהם מן המרכיבים הניאו-רומנטיים של השירה החדשה, בת-ימינו.

הספר, לדידי, הינו מכלול של קולות חזקים בשירה העברית, המבקעים את החיץ שבין הפרטי ביותר לציבורי ביותר, ובכך גדולתו של ספר זה.